Adam & Eve on a raft

Adam & Eve on a raft: two poached eggs on a dressed toast.
(Adam et Ève sur un radeau : deux oeufs pochés sur un toast garni)

Adam and Eve on a raft