White cow

White cow: vanilla milkshake.
(Vache blanche : milkshake à la vanille).